Chiller Soğutma Sistemleri ve Çalışma Mantığı

Chiller Soğutma Sistemleri ve Çalışma Mantığı

Chiller soğutma sistemleri kaynaklar arasında ısı alışverişi yapma mantığı ile çalışır. Bu yöntem genellikle büyük firmalar tarafından tercih edilir ve biraz maliyetli bir sistemdir. Bu sistem 4 ana parçadan oluşur; kompresör, kondanser, genleşme vanası ve evaporator. Çalışma sırası ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Gaz, kompresör bölümünde ısıtılıp sıkıştırılır.
  • Isınmış olan bu gaz soğutulmak üzere kondansere gönderilir.
  • Sonrasında soğutulmış olan  gaz genleşme vanasından geçerek basıncı düşer ve basınca bağlı bir şekilde hal değişimine uğrayıp sıvılaşır.
  • En son işlem evaporatörde gerçekleşir. Buraya sıvılaşmış olarak gelen gaz yığını daha da soğutulur ve bu işlem sırasında sıvının ısısı alınarak alçak basınçta tekrar gaza dönüşümü sağlanır.
  • Evaporatörden kompresöre gelen gaz tekrar ısıtılıp sıkıştırılarak kondansöre gönderilir ve bu döngü dışardan etki edilmediği sürece devam eder.

 

Chiller Soğutma Çeşitleri

Chiller soğutma sistemleri su soğutmalı chiller, hava soğutmalı chiller, heat pump chiller, 4 borulu chiller ve free cooling chiller sistemleri olmak üzere 5 çeşitten oluşur. Fakat en sık kullanılanı su soğutmalı chiller ile hava soğutmalı chiller sitemleridir. Bu iki sistemin detayları ise şu şekildedir;

Su Soğutmalı Chiller

Su soğutmalı chiller soğutma sistemlerinde, kondenser devresindeki sıcak gaz, shell ve tube adı verilen ısı değiştiriciler yardımıyla ve su ile soğutulur. Bu sistem için düzenli su gerektiğinden dolayı akarsu, nehir, dere ve benzeri su kaynaklarının yanına kurulması uygun bir tercih olacaktır.

Hava Soğutmalı Chiller

Hava soğutmalı chiller sisteminde ısısnan gaz havaya atıldığı için hava sistemi olarak adlandırılır. Fanlar yardımı ile hava akışı batarya üzerinde sağlanarak ısı taransferi gerçekleştirilir. Gazın sahip olduğu ısı havaya bırakılır ve soğutma işlemi tamamlanır.